close

Newsletter

— Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze informacje


  zamknijclose

  Znajdź swój wymarzony wyjazd

  arrow_upward

  Polityka prywatności

  Polityka prywatności

  Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając z niniejszego serwisu internetowego pod adresem: 7kontynentow.pl (strona prezentująca 7 Kontynentów) wyrażają Państwo zgodę na zasady opisane w niniejszej Polityce prywatności.
  Gromadzimy dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze strony 7kontynentow.pl z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym ze strony firmy, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

  Kto jest administratorem danych osobowych przekazywanych w trakcie korzystania ze strony 7kontynentow.pl?

  Administratorami danych osobowych jest 7 Kontynentów | 7 kontynentów sp. z o.o. sp.k. ul. Klonowa 32, 40-168 Katowice | NIP: 6342865344 REGON: 364598231 KRS: 0000736580

  Jak działa strona 7kontynentow.pl?

  Korzystanie ze strony internetowej polega na jej przeglądaniu celem zapoznania się z przedmiotem działalności 7 Kontynentów (oferowanymi usługami) oraz pozostawieniu danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu e – mail, telefonu) w celu otrzymania odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytania lub uzyskaniu informacji o ofercie 7 Kontynentów.

  Jakie dane gromadzimy?

  Dane gromadzone za pomocą formularza to: imię, nazwisko, email lub telefon. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu kontaktu zwrotnego oraz przedstawienia oferty usług, które Państwa interesują. Możemy również rejestrować dane, kiedy kontaktujecie się Państwo z nami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Serwis korzysta również z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej proszę przejść do naszej Polityki cookies.

  Jak korzystamy z Twoich danych?

  Przekazane dane osobowe wykorzystujemy tylko w celu nawiązania kontaktu z osobami zainteresowanymi (wysyłającymi zapytania za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adresy e – mail wskazane na stronie) lub celem przedstawienia oferty usług firmy w związku ze złożonym zapytaniem. Przekazanie przez Państwa danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio na wskazane na stronie adresy e – mail jest przez nas traktowane jednoznacznie jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych powyżej.

  Jakie są twoje prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych?

  Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, możliwość ich poprawiania, jak również do cofnięcia zgody w każdym czasie. W tym celu powinieneś skontaktować się z nami.

  Bezpieczeństwo i poufność

  Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo przekazanych danym osobowych i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

  Prawa autorskie

  Strona internetowa jak również treści na niej zamieszczone stanowią wyłączną własnością 7 Kontynentów. Zapraszając odwiedzających do korzystania ze strony 7kontynentow.pl, zwracamy uwagę na wymóg poszanowania praw własności intelektualnej. Strona zawiera chronione prawem autorskim treści, znaki towarowe oraz inne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje, dźwięki i programy. Układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego. Kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie treści prezentowanych na stronie internetowej do celów innych niż osobisty użytek (związany z osobistą działalnością) wymaga uprzedniej, pisemnej zgody partnerów firmy.

  Postanowienia końcowe

  Poprzez przystąpienie do korzystania ze strony internetowej, każda korzystająca z niej osoba wyraża zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.

  Nasze dane kontaktowe

  Wszystkie niezbędne dane kontaktowe znajdują się na stronie 7kontynentow.pl w zakładce KONTAKT. W kwestiach dot. przetwarzania danych osobowych proszę o kontakt z Kamil Michnol info@7kontynentow.pl

  Podstawa prawna

  Uprzejmie informujmy że:

  1. Administratorem podawanych przez Państwa danych osobowych jest 7 kontynentów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach 40-168, przy ul. Klonowej 32 (dalej: „7 kontynentów”).
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez 7 kontynentów, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), w celu:
   a) podjęcia działań przed zawarciem umowy (w celu przedstawienia oferty) na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
   b) wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na 7 kontynentów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
   c) dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
   d) marketingowym (dostarczanie newslettera), o ile Państwo wyrazili na to zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  3. Podane przez Państwa dane osobowe, w zależności od celu ich przetwarzania będą przetwarzane przez 7 kontynentów: przez czas trwania umowy, przez czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują ich przetwarzanie, przez czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy albo do momentu wycofania zgody.
  4. Dane osobowe niezbędne do realizacji umowy: imię i nazwisko, adres email, nr telefonu, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy.
  5. Podane przez Państwa dane osobowe  mogą być udostępniane innym podmiotom, takim jak przewoźnicy, obiekty noclegowe, towarzystwa ubezpieczeniowe wyłączenie w celu realizacji umowy lub wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.
  7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

  Polityka plików cookies

  Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej pod aresem 7kontynentow.pl

  Czym są pliki „cookie”?

  Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  Do czego używamy plików „cookies”?

  Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowych co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

  Jakich plików „cookies” używamy?

  Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
  Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

  Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na:

  A. RODZAJE COOKIES ZE WZGLĘDU NA NIEZBĘDNOŚĆ DO REALIZACJI USŁUGI

  Niezbędne są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać
  Funkcjonalne są ważne dla działania serwisu:

  • służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika,
  • służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w pliku cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,
  • służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.

  Biznesowe umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.

  B. ZE WZGLĘDU NA CZAS PRZEZ JAKI COOKIE BĘDZIE UMIESZCZONE W URZĄDZENIU KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKA:

  Cookies tymczasowe (session cookies) cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu
  Cookies stałe (persistent cookie) nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny

  C. ZE WZGLĘDU NA POCHODZENIE – ADMINISTRATORA SERWISU, KTÓRY ZARZĄDZA COOKIES:

  Cookie własne (first party cookie) cookie umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona
  Cookie zewnętrzne (tdird-party cookie) cookie umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny
  Uwaga: cookie mogą być wywołane przez administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji – innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez administratora witryny komponentów serwisu pochodzących spoza systemu administratora mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż polityka prywatności / cookies administratora witryny.

  D. ZE WZGLĘDU NA CEL JAKIEMU SŁUŻĄ:

  Konfiguracji serwisu umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie
  Bezpieczeństwo i niezawodność serwisu umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu
  Uwierzytelnianie umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje
  Stan sesji umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookie służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.
  Procesy umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji
  Reklamy umożliwiają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny)
  Lokalizacja umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika
  Analizy i badania, audyt oglądalności umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników

  E. RODZAJE COOKIES ZE WZGLĘDU NA INGERENCJĘ W PRYWATNOŚĆ UŻYTKOWNIKA:

  Nieszkodliwe Obejmuje cookies:

  • niezbędne do poprawnego działania witryny
  • potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika

  Badające wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika

  Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

  Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

  Usuwanie plików „cookies”

  Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o nich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  Blokada plików „cookies” w popularnych przeglądarkach

  Internet Explorer
  Mozilla Firefox
  Chrome
  Opera